Gamtotvarka Čepkelių valstybiniame gamtiniame rezervate

Pagal parengtą tvarkymo planą buvo atkuriamos sparčiai nykstančios atvirų aukštapelkių, užliejamų Katros upės pakrančių, smiltpievių buveinės, kurias per šimtmečius palaikė tradicinė žmogaus veikla (šienavimas, ganymas) bei natūralūs procesai (gaisrai, potvyniai).

Numatytose aukštapelkės dalyse (~50 ha) iškirtus pušaites atkurtos plynės. Tai tikučių (Tringa glareola), dirvinių sėjikų (Pluvialis apricaria), didžiųjų kuolingų (Numenius arquata), tetervinų (Tetrao tetrix) ir kai kurių kitų retų paukščių buveinės. Darbams pasitelkta speciali technika, kuri nepažeidžia pelkės augalijos. Siekiant sumažinti maisto medžiagų patekimą į pelkę, stambesnė mediena buvo išvežama iš pelkės, o smulkesnė sudeginama ant specialios priekabos apsaugančios pelkės augaliją nuo aukštos temperatūros.
Šlapiose Katros slėnio šienaujamose pievose nuo seno gyveno stulgiai (Galinago media), griežlės (Crex crex), pievinės lingės (Circus pygargus). Čia taip pat mėlynavo palemonai, žydėjo gegužraibės, augo retos samanos - žvilgančiosios riestūnės. Dėl tradicinio pievų naudojimo (šienavimo ir ganymo) nutraukimo vis daugiau Katros pakrančių pievų užželia krūmais ir šios bei kitos rūšys sparčiai nyksta. Siekiant išsaugoti vertingas buveines ir rūšis, rezervato direkcija aprūpinta technika reikalinga atvirų buveinių palaikymui. Pievų atkūrimo darbai įgyvendinti ~25 ha.
Čepkelių pelkė apsupta kontinentinių kopų, kurios apsodintos ar natūraliai apauga mišku. Taip pamažu baigia išnykti paskutiniai žemyninių smiltpievių lopinėliai. Buveinė svarbi atvirame smėlyje augantiems augalams (vėjalandėms šilagėlėms, čiobreliams, šilokams ir kt.), daugeliui vabzdžių rūšių, kai kuriems paukščiams. Siekiant išlaikyti šias buveines su būdingomis rūšimis iškirsta apie 20 ha ant kopų susodinto mažo produktyvumo miško.

© 2010. UTVP/PAF projektas "Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse LIT/03/G31".

Sprendimas: IMODUS

UNDP GEF Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba Lietuvos respublikos aplinkos ministerija Gamtos paveldo fondas