Girutiškio rezervatas

Apskritis: Vilniaus
Savivaldybė: Švenčionių r.
Fizinės geografinės ypatybės


Apsaugos statusas
Nacionalinis Tarptautinis
Rezervatas Labanoro regioniniame parke
įsteigtas 1992 m.
plotas 1 394 ha
Siūloma Ramsar'o teritorija


Rezervatas yra Labanoro girios viduryje. Jo apylinkės - tai banguota fliuvioglacialinė smėlinga lyguma, suskaidyta glaciokarstiniais dubakloniais. Tokiuose dubakloniuose susiformavusią, miškų apsuptą pelkių virtinę ir apima Girutiškio rezervatas.

Rezervate nėra vieno dominuojančio pelkinio masyvo. Stambesnės pelkės yra Aisputiškio (245 ha) ir Girutiškio (110 ha). Toliau pagal dydį rikiuojasi Girutiškio I (86 ha), Gervežerio (61 ha), Balinės (53 ha) aukštapelkės, o Gilučio žemapelkė užima tik 10 ha. Dubakloniuose buvusių ežerų vietoje susiformavusios pelkės turi storą, siekiantį 5-8 metrus, durpių klodą, po kuriuo vietomis dar slūgso iki 2 m sapropelio storymė. Nedidelėje teritorijoje yra net 15 ežerų. Vienas didžiausių - Girutiškio ežeras, užima 61 ha. Jis negilus, vidutinis gylis - 3,1 m. Pelkyne dar telkšo Girutaitis, Petrežeris, Verlinas ir smulkesni ežerėliai.

Pelkynas plyti Luknos ir Peršokšnos upių takoskyroje. Pavasarį, kai polaidžių metu smarkiai pakyla gruntinio vandens lygis, vandens perteklius nežymiomis tarpukalvėmis nuteka į šiuos upelius.

Biologinė įvairovė

Girutiškio rezervato miškuose vyrauja žaliasamaniniai ir mėlyniniai pušynai su eglių ir beržų priemaiša. Fragmentiškai sutinkami gryni eglynai, beržynai bei juodalksnynai. Aukštapelkės daugiausiai apaugusios pelkiniais pušynais. Pelkynuose sutinkami Lietuvoje labai reti reliktiniai beržo keružio sąžalynai. Gausu retųjų augalų. Čia auga liūninės viksvos (Carex heleonastes), pelkinės lanksvos (Hammarbya paludosa), patvankiniai pataisiukai (Lepidotis inundata) ir nemažai kitų nykstančių rūšių.

Didelis augalijos bendrijų mozaikiškumas ir įvairovė nulėmė didelę gyvūnijos įvairovę. Retuosius Lietuvos vabzdžius čia atstovauja šiaurinis elniaragis (Ceruchus chrysomelinus), žalvarinis puošniažygis (Carabus ritens), didysis skydvabalis (Peltis grossa). Pelkėje ir apypelkyje gyvena paprastosios angys (Vivera berus), gluodenai (Anguis fragilis), paprastieji žalčiai (Natrix natrix), gausu varliagyvių.

Vietos patrauklumą paukščiams nulemia geros mitybos ir veisimosi sąlygos, todėl čia galima pamatyti erelį žuvininką (Pandon haliaetus), vapsvaėdį (Pernis apivarus), kurtinį (Tetrao urogalus), o 1997 metais rezervate užregistruotos jau laikytos šalyje išnykusiomis žvyrės (Lagopus lagopus).

Girutiškio rezervate sutinkami briedžiai (Alces alces), aukštapelkei būdingi baltieji kiškiai (Lepus timinus). Retkarčiais į rezervatą užklysta vilkai (Canis lupus).




© 2010. UTVP/PAF projektas "Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse LIT/03/G31".

Sprendimas: IMODUS

UNDP GEF Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba Lietuvos respublikos aplinkos ministerija Gamtos paveldo fondas