Gamtotvarka Kamanų valstybiniame gamtiniame rezervate

Kamanų tvarkymo plane numatyti svarbiausi gamtotvarkos darbai yra susiję su XX a. aštuntajame dešimtmetyje pelkėje įrengtų sausinimo griovių patvenkimu. Šiuo tikslu projekto metu buvo inicijuotas vandens lygio atkūrimo pelkėje studijos parengimas. Projekto metu vandens lygis atkurtas 1400 ha pelkės. Sausinimo grioviams tvenkti naudotos įvairios metodikos. Pirmųjų kanalų tvenkimui naudotos medinės, medinės-durpinės ir mineralinio gruntinto (pelkės periferijoje, kur durpės sluoksnis plonas arba jo visai nėra) užtvankos. Vėliau pereita prie plastikinių spraustlenčių užtvankų, kurių įrengimas gerokai paprastesnis (buvo atliktas pačių rezervato direkcijos darbuotojų jėgomis), o tarnavimo laikas daug ilgesnis.

Kanalų tvenkimui reikalingos priemonės į sunkiai pasiekiamas pelkės vietas buvo gabenamos specialia aštuonrate amfibija (ji sėkmingai pasitarnavo ir kitose projekto teritorijose).

Be sausinimo griovių tvenkimo darbų, taip pat buvo vykdomi ir aukštapelkės plynių palaikymo (medelių kirtimo) darbai (28 ha) bei vertingų pievų šienavimo darbai (12 ha). Aukštapelkių plynių palaikymas padidino itin retos paukščių rūšies - dirvinio sėjiko perėjimo ir gyvenimo sąlygas. Su atliktais darbais siejamas šių paukščių gausumo padidėjimas pelkėje.

Šias teritorijas ir toliau savo jėgomis bei organizuodami talkas prižiūrės rezervato direkcijos darbuotojai.

 

© 2010. UTVP/PAF projektas "Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse LIT/03/G31".

Sprendimas: IMODUS

UNDP GEF Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba Lietuvos respublikos aplinkos ministerija Gamtos paveldo fondas