Gamtotvarka Viešvilės valstybiniame gamtiniame rezervate

Viešvilės rezervato ašis - Viešvilės upelis, kuriame nuo seno veisėsi šlakiai bei upėtakiai. Deja, šių žuvų migracija buvo sutrikdyta XX a. pradžioje įrengus dvi daugiau nei 4 m aukščio užtvankas. Viešvilės rezevato tvarkymo plane buvo numatyta atkurti migraciją upelyje įrengiant žuvitakius. Tai ir buvo vienas iš pagrindinių projekto gamtotvarkos uždavinių.

Atkūrus žuvų migracijos kelią, į Viešvilės upelį paleisti šlakių jaunikliai, kurie, tikimasi, suaugę sugrįš į šį upelį nerštui. Migracijos kelias taip pat pasitarnaus upėtakiams, vėgėlėms ir čia neršti atplaukiančioms upinėms nėgėms.
Žemutinis žuvitakis taip pat patapo Viešvilės miestelio traukos centru. Čia įrengtas krioklys bei žuvitakio vandens baseinėliai per vasaros karščius yra puiki apylinkių gyventojų ir turistų poilsio vieta.

Kitas svarbus projekto uždavinys - atkurti kurtinių populiaciją rezervate bei Karšuvos girioje. Šiuo tikslu buvo parengta kurtinių reintrodukcijos programa. Pagal ją Viešvilės rezervato direkcijos valdomame žemės sklype buvo pastatytas kurtinių veislynas, įsigyti kurtiniai-reproduktoriai, pradėti veisti kurtiniai. 2011 m. spalio mėnesį pirmieji 8 išauginti paukščiai buvo paleisti į laisvę. Daugiau informacijos apie kurtinių populiacijos atkūrimą ir kurtinių veislyną.

Kurtinių veisimuisi tinkamose teritorijose bendradarbiaujant su miškininkais pradėtos formuoti miško aikštelės su pavienėmis senomis pušimis. Iš viso rezervato apsaugos zonoje išvalytas pomiškis daugiau nei 30 ha. Tokios teritorijos ateityje gali patapti kurtinių tuokvietėmis.

 

© 2010. UTVP/PAF projektas "Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse LIT/03/G31".

Sprendimas: IMODUS

UNDP GEF Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba Lietuvos respublikos aplinkos ministerija Gamtos paveldo fondas