Gamtotvarka Žuvinto biosferos rezervate

Žuvinto biosferos rezervatas - didžiausia ir tikriausiai labiausiai žmogaus veiklos paveikta projekto teritorija, kurioje gamtotvarkinių darbų poreikis buvo didžiausias. Viena iš pagrindinių projekto uždavinių - Dovinės upės baseino hidrologinio režimo renatūralizavimas. Šiuo tikslu, tarptautinė ekspertų grupė parengė integruotą Dovinės upės baseino valdymo planą (PDFdokumentas anglų k.). Projektas prisidėjo prie didelės dalies baseino valdymo plane, o taip pat Žuvinto biosferos rezervato tvarkymo plane numatytų darbų įgyvendinimo:

Rekonstruoti Dusios ež. ir Žuvinto ež. šliuzai reguliatoriai užtikrins natūralų vandens lygių svyravimą ežeruose, o tuo pačiu ir geresnį ežerų apsivalymą.

Žuvinto direkcija aprūpinta specialia vandens augalijos šienavimo technika, kurios dėka pradėtas stabilizuoti ežero apaugimo procesas. Švendrai iškirsti apie 90 ha ežero teritorijos. Padidėjęs ežero augalijos mozaikiškumas, didesni atviro ežero plotai sudaro prielaidas tikslinių atvirų vandenų augalų bendrijų su maurabragių dumblių (Chara sp.) sąžalynais atsikūrimui ir tuo pačiu didesnei bioįvairovei ežere.

Atkurta virš 70 ha Žuvinto paežerės pievų, kurios pasižymėjo išskirtine paukščių įvairove, tačiau atsisakius tradicinio naudojimo (šienavimo, ganymo) apaugo nendrėmis bei krūmais. Iškirtus krūmus, pievų šienavimas vykdomas 50 ha teritorijos, o 20 ha yra ganomi specialiai tam įsigyti mėsiniai Herefordų veislės galvijai.

Projektas taip pat prisidėjo prie Amalvos pelkės pietinės dalies (210 ha) vandens lygio atkūrimo. Čia buvo iškirsti krūmai ir plastikinių spraustlenčių užtvankomis patvenkti sausinimo grioviai.

 

© 2010. UTVP/PAF projektas "Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse LIT/03/G31".

Sprendimas: IMODUS

UNDP GEF Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba Lietuvos respublikos aplinkos ministerija Gamtos paveldo fondas